همایش بهزیستی معنوی،مهارت های زندگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

دوشنبه 3 مهر 1396  |   | 
 
 
  ورود کاربران

محور های همایش

مفهوم شناسی بهزیستی معنوی در منابع اسلامی

چیستی و چرایی مفاهیم بهزیستی معنوی و سبک زندگی اسلامی

مولفه های بهزیستی معنوی در حوزه خانواده از منظر منابع اسلامی

مولفه های بهزیستی معنوی در حوزه حقوق شهر آیینی از منظر منابع اسلامی

مولفه های بهزیستی معنوی در حوزه  اقتصاد از منظر منابع اسلامی

مولفه های بهزیستی معنوی در حوزه  دانش اندوزی از منظر منابع اسلامی

مولفه های بهزیستی معنوی در حوزه  مدیریت ، برنامه ریزی و آینده نگری از منظر منابع اسلامی

بهزیستی معنوی و آسیب های اجتماعی

بهزیستی معنوی و روابط عاطفی و انسانی مهارت های زندگی ،مهارت های ارتباطی ،سازگاری اجتماعی ،نظم پذیری ، نقد پذیری و ...

بهزیستی معنوی و فضایل و رذایل اخلاقی، صداقت ، امانتداری ، وفاداری ، عفت و ...

بهزیستی معنوی و بهداشت روانی و جسمی ، شادکامی ، آرامش روانی ، خشونت و پرخاشگری ، افسردگی و ...

بهزیستی معنوی و رسوم و آیین ها ، عوام زدگی ،تقدیر گرایی و ...

بهزیستی معنوی و فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی و احترام به حریم خصوص افراد و ...

بهزیستی معنوی و جامعه شناسی احساسات

بهزیستی معنوی و افراد آسیب پذیر

بهزیستی معنوی و محیط طراحی شهری ری ، محیط زیست و ...

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می‌باشد.  © ۱۳۹۱